Hoorcolleges Vrije Academie (2011-2013)

Colloquium Kunstgeschiedenis

In 4 semesters van ieder 10 colleges wordt de geschiedenis van de kunst in chronologische volgorde behandeld. Niet alleen de schilderkunst, maar ook architectuur, beeldhouwkunst en kunstnijverheid komen aan bod. De cursusreeks is gebaseerd op de colleges Kunstgeschiedenis zoals deze aan Nederlandse universiteiten worden gegeven. In iedere reeks is ook een excursie opgenomen naar een museum. Hier wordt aangesloten op de onderwerpen van de collegereeks

Semester 1 (gevolgd 19 september 2011 - 5 december 2011)

In het eerste semester worden in de 10 hoorcolleges besproken:

Semester 2 (gevolgd 23 januari 2012 - 16 april 2012)

In het tweede semester worden in de 10 hoorcolleges besproken: